» Inicio | Varios

Dosificación de drogas

Ácido valproico, carbamazepina, ciclosporina, digoxina, fenitoina,difenilhidantoina,fenobarbital, litio o teofilina.
Concurrir 1 hora antes de tomar la medicación.

Imprimir nota Recomendar nota